Študenti získali ocenenie za Sociálne Inovácie

Budúcnosť krajiny a smer, ktorým sa uberá, udávame my. Rozhodujeme o tom, v akej krajine budeme žiť. Na ceste k tomu ako sa stať lepšiou a vyspelou krajinou nás sprevádza aj niekoľko firiem, organizácii, komunít a, v neposlednom rade aj osobností. Snaha T-Systems Slovakia tak isto neostala bez povšimnutia a 02. Apríla 2019 nám bolo udelené ocenenie v kategórií Sociálne Inovácie.

Nadácia Pontis pôsobí na Slovensku už 19 rokov a udeľuje cenu tým najspoľahlivejším spoločnostiam, ktoré si zaslúžia uznanie za to, čo robia. Ide o jedinú nadáciu na Slovensku, ktorá sa zaoberá touto tematikou už od roku 1998.

Prostredníctvom Nadácie Pontis sa tak dostávajú do povedomia ľudí nielen jedinečné projekty, ale zároveň aj firmy, ktoré sa vyznačujú skutočne férovým prístupom k spoločnosti. Táto nadácia spája mimovládne organizácie, firmy, verejné inštitúcie, komunity a osobnosti, ktoré sa snažia presadiť pozitívne zmeny v spoločnosti, vo vzdelaní či v podnikaní, a zároveň bojujú proti korupcii a chudobe. Firmy pôsobiace na Slovensku tak majú možnosť sa uchádzať o ocenenie v niekoľkých kategóriách. Víťazi boli vyhlásení počas gala večera v Bratislave, a to 02.04.2019. T-Systems Slovakia si zaslúžilo ocenenie v kategórii Sociálne inovácie. Ocenená bola Aplikácia Sám v Múzeu, ktorú vyvinuli Veronika Matejova, Filip Hudzik a Marek Haluska.

Počas T-Systems Hackaton-u v roku 2017 sa trom študentom Technickej Univerzity v Košiciach – Veronike Matejovej, Filipovi Hudzikovi a Marekovi Haluškovi – podarilo prísť s nápadom vyvinúť navigačný systém, ktorý by bolo možné využiť v interiéri budovy. Týmto spôsobom sa rozhodli pomôcť zrakovo znevýhodneným ľuďom a uľahčiť im orientáciu v uzavretom priestore. Vyvinuli aplikáciu Sám v Múzeu, ktorá dokáže určiť polohu človeka na základe sieťových senzorov, a tým pádom nielen varovať pred prekážkami, ktoré ich môžu ohroziť, ale zároveň aj poskytnúť informácie o exponátoch, ktoré sú pred nimi. Vďaka tomuto riešeniu si môžu slabozrakí a nevidiaci ľudia užiť návštevu múzea aj bez asistencie. Špeciálne senzory umožňujúce chod aplikácie boli nainštalované v priestoroch Východoslovonského múzea a pevne veríme, že ďalšie miesta budú tento príkladat nasledovať. V neposlednom rade, by sme radi poznamenali, že projekt Sám v Múzeu bol verejnosťou zvolený za najlepší podnikateľský projekt roka 2018.

Niet pochýb o tom, že tento úspech je obrovskou motiváciou pre nás všetkých! Samozrejme, toto víťazstvo by nebolo možné bez podpory zo strany Innovlab T-Systems, komunity Mesto Teveloperov a EIT Healh.

 Sme skutočne radi, že máme možnosť spolupracovať s tak ambicioníznymi ľuďmi, ktorí neustále hľadajú nové spôsoby ako vylepšiť kvalitu života nás všetkých.